Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


 

Získejte stálou slevu 2%

 

Velkoobchodní prodej

 

Information for foreign customers

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

NOVINKY

arr3Novinky Paola Reina a Vidal RojasPřivezli jsme panenky a miminka od firem Paola Reina a Vidal Rojas. Od Paola Reina jsou i nové... arr3Plechové hračky KovapNově máme v nabídce plechové hračky od tradičního českého výrobce Kovap. Jedná se například o... arr3Drobná úprava dopravného s Českou poštouV souvislosti se změnou určování cen balíků přes Českou poštu jsme trochu upravili cenu za dopravu s... arr3Vylepšení věrnostního programu 2019Pro registrované zákazníky poskytujeme slevu 2%. Sleva se po přihlášení počítá automaticky, tj. ceny... arr3KatalogyDo jednotlivých kategorií - výrobců panenek postupně dáváme aktuální katalogy. Zatím zde ponecháme i... arr3Doprodej panenek FalcaPodívejte se do kategorie "Panenky Falca" jsou zde poslední 3 druhy panenek Falca, které doprodáváme...

KONTAKTY

Dana Crková
Brodce 331
26761 Cerhovice
tel: +420 732 656 942
danacrkova@seznam.cz
https://www.facebook.com/nejenpanenky
https://plus.google.com/u/0/110304906540900832600/

Velkoobchodní prodej

NajduZboží.cz

 

 


Velkoobchod » Obchodní podmínky-velkoobchod
Obchodní podmínky - velkoobchod

Obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej

Tyto obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené mezi prodávajícím:

Dana Crková, zapsána u živnostenského rejstříku v Hořovicích

se sídlem a adresou pro doručování:  Brodce 331, 267 61  Cerhovice

IČO:61686191

DIČ:CZ7553170636

Prodávající je plátcem DPH

Telefonní číslo: +420 732 65 69 42

Kontaktní e-mail: danacrkova@seznam.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1.       Úvodní ustanovení

1.1.          Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží (dále  jen smlouva) .

1.2.          Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.3.          Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.          Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale obchodní podmínky pro maloobchod. Záležitosti  neupravené těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených v Obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

1.5.          Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami je seznámen a souhlasí s nimi.

2.       Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.          Kupující musí prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.  Kupující ze Slovenska nebo jiné země Evropské Unie, kteří budou chtít nakupovat bez DPH musí také poslat kopie k registraci k DPH.

2.2.          Po ověření zaslaných dokumentů bude kupujícímu poskytnut velkoobchodní ceník a podmínky prodeje.  Prezentaci zboží lze nalézt na webovém rozhraní (eshop) www.realistickepanenkyahracky.cz nebo  www.nejenpanenky.cz které primárně slouží pro maloobchodní prodej. Kompletní zboží lze nalézt v katalozích výrobců. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující provedl objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.3.          Kupující provádí objednávku následujícími způsoby:

a) na emailové adrese: danacrkova@seznam.cz - následně bude zboží pro Vás zablokováno  a zaslány podklady k platbě na Váš email.

b) prostřednictvím eshopu  www.nejenpanenky.cz - do poznámky napište velkoobchod – ceny budou následně upraveny a zaslány podklady k platbě na Váš email.

c) telefonicky na tel.: +420 732 656 942 (pro opakované objednávky) - následně bude zboží pro Vás zablokováno  a zaslány podklady k platbě na Váš email.

Objednávka musí vždy obsahovat přesný název nebo kód výrobce objednaného zboží, počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.4.          Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Potvrzení objednávky je realizováno nejpozději zasláním podkladů k platbě na rezervované zboží.

2.5.          Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.6.          V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na uhrazení vynaložených nákladů, pokud tyto náklady vznikly.

3.       Dodací podmínky

3.1.          Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem a řádně zabalené.

3.2.          Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží nebo si přepravu zajistí kupující.

3.3.          Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.          Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4.       Platební podmínky

4.1.          Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu níže uvedenými způsoby:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na naše bankovní účty (viz bod 4.4)

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky.

4.2.          Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.          V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.4.          Platba zboží je možná v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

a) Účet v CZK

č. ú. 2200727158/2010  (Fio banka)

IBAN:CZ9220100000002200727158

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

var. symbol: č. objednávky

 

b) Účet v EUR

č. ú. 2600763051/2010  (Fio banka)

IBAN:CZ9020100000002600763051

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

var. symbol: č. objednávky

 

5.       Odstoupení od smlouvy

5.1.          Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny.

5.2.          Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 3 týdny od sjednaného dne dodání.

5.3.          Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.4.          Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.5.          Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6.       Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

6.1.          Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

6.2.          Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu kupujícím.

7.       Závěrečná ustanovení

7.1.          Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

7.2.          Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.3.2016.