Novinky
22.02.2023
Naskladnění Paola Rena
Doplnili jsme skladové zásoby panenek Paola Reina z katalogu 2022 + ještě několik referencí doplníme. Některé reference z katalogu 2022 ale už nejsou.... číst celé
20.12.2022
Lucky Doggy - naskladněno - opět větší výběr
Dnes jsme naskladnili další dodávku pejsků Lucky Doggy od firmy Orange Toys + oblečky, panenky a další. číst celé
03.12.2022
Nová dodávka od Paola Reina, Antonio Juan a Berjun přišla
Dnes jsme naskladnili zboží od firem Paola Reina, Antonio Juan a Berjuan. V týdnu cca 7.-8.12. očekáváme dodávku od Orange Toys a příští víkend ještě ... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

Velkoobchodní prodej  

 

We send to EU

 

 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
 3. Obchodní podmínky - maloobchod
Obchodní podmínky platné od 6.1.2023

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) provozovatele internetového obchodu realistickepanenkyahracky.cz - firma Dana Crková se sídlem Brodce 331, Cerhovice 26761, IČ: 61686191, DIČ:CZ7553170636 podnikající dle živnostenského oprávnění vydaného v Hořovicích - číslo případu 320202/U2015/55/Š, číslo jednací ZIV/36/2015/Š/4 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese realistickepanenkyahracky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Provozovatel pro svoji prezentaci využívá také adresu www.nejenpanenky.cz

1.3.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.      Prodávající je plátcem DPH.

1.5.      Veškeré uvedené ceny jsou konečné a jsou včetně DPH.

1.6.      Webové rozhraní obchodu umožňuje dodání doČeska, Slovenska a některých zemí EU.

1.7.      Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží a způsob platby (dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.

1.8.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.9.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.

1.10.   Kupující bere na vědomí, že internetový obchod  realistickepanenkyahracky.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

  2      UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Objednávku zboží může kupující provádět bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, nebo s registrací.
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 • Registrací a přihlášením před procesem objednání získá kupující základní slevu na zboží ve výši 2%, která se při dosažení stanovených limitů objemů nákupů za předchozí období automaticky zvyšuje až na 5% (věrnostní program) – sleva se projevuje zobrazením nižších cen pro přihlášení.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží, které jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s jednotlivými způsoby dodání zboží, příplatku za způsob platby dobírkou a o orientačním času dodání zboží..
  • Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu realistickepanenkyahracky.cz, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, a další uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží, jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. Některé zboží může být prezentováno ilustrační fotografií, v takovém případě bude tato informace u zboží uvedena.
  • Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu, nikoliv předvedení, instalace, sestavení, montáž, atd.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním a platbou za zboží a dopravu (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Kupující na konci objednávkového procesu musí odsouhlasit tyto obchodní podmínky. V závěrečném procesu objednávky se též zobrazují další „souhlasy“ (k odebírání newsletteru, zaslání dotazníku spokojenosti s obchodem, aj) – jejich odsouhlasení však není podmínkou pro uzavření smlouvy.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.) si hradí kupující sám.
 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní jsou uvedeny vč. DPH
  • Hlavní měnou je česká koruna (CZK). Webové rozhraní lze v horní liště přepnout také na zobrazování cen v Eurech (EUR)
  • Přepočtový kurz CZK/EUR se neřídí aktuální úrokovou sazbou, ale je nepravidelně upravován prodávajícím.
  • I u zemí s jinou sazbou DPH než v Česku je celková cena s DPH totožná, jen v následné faktuře bude rozdíl v hodnotách základu daně a sazby daně (oproti potvrzení objednávky) –součtová cena bude neměnná.
  • Cenu zboží, dopravu a případný příplatek za dobírku spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:
 1. dobírkou – platba řidiči přepravní společnosti nebo obsluze výdejního místa – platba je realizována hotově. V některých případech může být umožněna platba kartou. Dobírka v Česku je realizována v CZK, na Slovensku v EUR a v ostatních zemích není umožněna.
 2. bankovním převodem - údaje pro platbu jsou zaslány emailem jako  součást potvrzení objednávky a jsou také uvedeny na www.realistickepanenkyahracky.cz  v kategorii „platba“. V potvrzení objednávky, při volbě platby bankovním převodem, je také zasílán QR kód pro platbu v CZK – pouze pro platby v rámci České republiky.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 10 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby na dobírku u dopravce či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li vzájemně dohodnuto jinak. Při neuhrazení do výše uvedené lhůty je to považováno za odstoupení od smlouvy a objednávka může být bez upozornění kupujícího zrušena.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Výjimkou je sleva v kombinaci slevy z věrnostního programu registrovaných zákazníků.
  • Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky (po uzavření kupní smlouvy, po dohodě s kupujícím) v případě, že došlo k chybě ve skladových zásobách, nebo byla zjištěna vada na objednaném zboží a dodání nového zboží by bylo za jiných cenových podmínek nebo nesplnitelné dodání do 30 dnů. Tyto informace budou komunikovány se zákazníkem. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečných odkladů vrácena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího formou odkazu na stažení faktury nebo v příloze. V případě, že kupující fakturu neobdrží nebo email s přiloženou fakturou nemůže dohledat má možnost vyžádat si zaslání faktury prostřednictvím e-mailu: danacrkova@seznam.cz
 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
   • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
  • Nejedná-li se o případy uvedený v čl.5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží do dne předání zboží dopravci k vrácení, nebo přímo prodávajícímu.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího danacrkova@seznam.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které ale nesmí být zneužíváno
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, aby mohl být posouzen počet a stav vraceného zboží.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou, zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje, nákladů na případné vracení hotovosti složenkou a případně za příplatkový způsob platby oproti nejlevnější variantě, kterou si mohl zákazník pro platbu vybrat. Vrátí-li kupující pouze část nakoupeného zboží a část si ponechá, může mu být zohledněna též hodnota dopravy s ohledem na hodnotu ponechaného zboží. Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl proti zaplacené kupní ceně kupujícího.
  • Prodávající může také uplatnit škody vzniklé na zboží a jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Při odstoupení od smlouvy zašle kupující zboží na vlastní náklady na adresu provozovny prodávajícího (Dana Crková, Brodce 331, 26761 Cerhovice) nebo lze poslat na moje jméno (Dana Crková / 420 732 65 69 42 / danacrkova@seznam.cz )do Zásilkovny (Auto Chládek, Plzeňská 158, 26761. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.
  • Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené. Nepřevzetím zboží může být kupujícímu upřeno právo na zvolení způsobu platby u následné objednávky, dokud neuradí zbytečně vynaložené náklady prodávajícímu. Toto bude s kupujícím komunikováno.
 • Dostupnost, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • U zboží, u kterého se zobrazuje dostupnost „skladem“, má prodávající zboží skladem. Po jeho vyprodání se zboží automaticky skryje.
  • Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží bez zbytečného odkladu s ohledem na své kapacitní možnosti. Zboží je uvolněno k expedici při platbě dobírkou nebo po zaplacení kupní ceny. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní.
  • V případě, že prodávající čerpá dovolenou nebo má jinou odstávku bez zajištění expedice zboží, je tato skutečnost napsána v novinkách e-shopu, nebo je na tuto skutečnost upozorněno ve vyskakovacím okně po prvním vstupu na e-shop, případně v informační liště v horní části e-shopu. Jako jedna z informací je uveden i termín následné expedice. Pokud termín nebude zákazníkovi vyhovovat, může před datem expedice od smlouvy odstoupit.
  • Zboží je vždy dodáváno v zákonné lhůtě 30 dnů, od uvolnění k expedici, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak.
  • Kupující má možnost si na webovém rozhraní zvolit některý z aktuálně nabízených způsobů dopravy do jednotlivých zemí.
  • Ceny dopravy jsou pro jednotlivé způsoby dopravy a platby uvedeny na platformě realistickepanenkyahracky.cz  v kategorii doprava a také jsou vidět v průběhu provádění samotné objednávky na webovém rozhraní. Ceny dopravy klesají s narůstajícím objemem nakupovaného zboží.
  • V případě, že kupující je z jiného státu a vybere neodpovídající způsob dopravy, je prodávající oprávněn objednávku nepřijmout nebo změnit způsob dopravy a cenu dopravného dle nabízených možností pro daný stát.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen uhradit kupní cenu a převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, jeli to nezbytné.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
   • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  • Ustanovení čl. 4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
  • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9 obchodních podmínek,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
   • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.10 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co zboží od kupujícího převezme.
  • Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  • Po marném uplynutí lhůty podle čl. 13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Brodce 331, Cerhovice 26761, telefonicky na čísle +420 732 656942 či elektronickou poštou na adrese: danacrkova@seznam.cz.
  • Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 • postup pro uplatnění reklamace
  • Při zjištění vady kupující bez zbytečného odkladu kontaktuje prodávajícího nejlépe na email: danacrkova@seznam.cz s krátkým popisem problému, informací o čísle produktu a čísle objednávky. Pokud to bude možné, přiloží fotky zobrazující vadu nebo video, což prodávajícímu pomůže s posouzením reklamace a urychlí další postup.
  • Prodávající následně kontaktuje kupujícího a domluví se s ním na možnostech řešení a dalším postupu.
  • V případě, že kupující vynechá bod 8.1., musí vyplnit reklamační formulář, podepsat ho a přiložit do balíku s odesílaným zbožím. Naskenovaný nebo nafocený ho může také poslat emailem na : danacrkova@seznam.cz.
  • Odesílané zboží musí být řádně zabaleno s ohledem na povahu a velikost zboží a odesláno jednou z následujících možností
 1. a) Balík lze  poslat na jméno (Dana Crková / 420 732 65 69 42 / danacrkova@seznam.cz) do Balíkovny: nám.Kapitána Kučery 72/0, Cerhovice, Cerhovice, 26761
 2. b) na adresu sídla prodávajícího běžnou kurýrní nebo poštovní službou
 3. c) do Zásilkovny na jméno (Dana Crková / 420 732 65 69 42 / danacrkova@seznam.cz: Auto Chládek, Plzeňská 158, 26761 Cerhovice, identifikátor pobočky: 3861. Pro tento druh dopravy můžeme poskytnout štítek pro zpětnou dopravu.
 • Reklamované zboží nesmí být zaslané na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 • Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail, kde uvede informace o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace (informace mohou být zaslány i odděleně s časovým posunem). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující předal zásilku s reklamovaným zbožím dopravci. Veškeré informace o průběhu reklamace může kupující získat na telefonním čísle +420 732 656 942 nebo na emailu danacrkova@seznam.cz.
 • Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu obvyklého poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Dana Crková, se sídlem ul. Brodce 331, 26761  Cerhovice, IČ 61686191, podnikající dle živnostenského oprávnění vydaného v Hořovicích - číslo případu 320202/U2015/55/Š, číslo jednací ZIV/36/2015/Š/4 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • IČO / popř. DIČ – pokud je kupující bude chtít mít uvedené na faktuře

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím  a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem odhlásit, například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení..

Zpracování osobních údajů je prováděno Danou Crkovou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 1. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 2. dopravce - společnosti Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 , Praha 1, IČO:47114983, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: A 7565 
 3. dopravce - společnost Zásilkovna s.r.o.,Balabenka Office Building, Českomoravská 2408/1a ,  Praha 9 – Libeň, 190 00, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387
 4. dopravce - společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o (DPD), se sídlem Modletice 135, 25101 Říčany u Prahy, IČ : 61329266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346
 5. účetní - společnost Alavete s.r.o. IČO:29117267, se sídlem Slavíkova 131, 262 23 Jince, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 183988
 6. společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: B 6493
 7. společnost Heureka Group a.s , se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8, IČ: 07822774, DIČ CZ07822774,  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: B 24131 jako provozovatel srovnávače Heureka.cz a  zajišťující službu hodnocení spokojenosti zákazníků “Ověřeno zákazníky“.
 8. zaměstnanci

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese danacrkova@seznam.cz
 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky realistickepanenkyahracky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • zajištění základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Tato námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává,
  • vyžádat si u prodávajícího  přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů, prodávající výmaz provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • hodnocení zákazníků - recenze

Spokojenost kupujících s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Dotazník je kupujícímu zasílán po každém nákupu na eshopu prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely prodávající předává informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Získané hodnocení je zveřejňováno na e-shopu prodávajícího. Do hodnocení prodávající nezasahuje a nemá možnost ho odstranit. Hodnocení může komentovat, případně se bránit u provozovatele portálu Heureka.cz. 

 • DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: Dana Crková se sídlem Brodce 331, Cerhovice 26761, adresa elektronické pošty danacrkova@seznam.cz, telefon +420 732 656942. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

V Cerhovicích,  dne 6. 1. 2023                                                                                                                                    

Přílohy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace