Získejte stálou slevu 2%

Information for foreign customers

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

NOVINKY

arr3Zásilkovna ČR + SRDobrý den, nově jsme zavedli možnost dodání na některou z poboček Zásilkovny. Věříme, že pro některé... arr3Sleva pro registrované zákazníky - vylepšeníPro registrované zákazníky poskytujeme slevu 2%. Sleva se po přihlášení počítá automaticky, tj. ceny... arr3KatalogyDo kategorií Paola Reina, Berjuan, Berenguer, Antonio Juan, Guca, Asi, Vestida de Azul a Magic Baby... arr3Sleva panenek FalcaPodívejte se do kategorie "Panenky Falca"...

KONTAKTY

Dana Crková
Brodce 331
26761 Cerhovice
tel: +420 732 656 942
danacrkova@seznam.cz
https://www.facebook.com/nejenpanenky
https://plus.google.com/u/0/110304906540900832600/

Velkoobchodní prodej

NajduZboží.cz

 

 


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky - maloobchod

 Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Provozovatelem internetového obchodu www.realistickepanenkyahracky.cz je firma Dana Crková se sídlem Brodce 331, Cerhovice 26761, IČ: 61686191, DIČ:CZ7553170636 (dále jen prodávající).
  2. Provozovatel pro svoji prezentaci využívá také adresu www.nejenpanenky.cz
  3. Adresa pro uplatnění odstoupení od kupní smlouvy a reklamací
   Dana Crková, Brodce 331, Cerhovice 26761
  4. Prodávající je plátcem DPH.
  5. Veškeré uvedené ceny jsou konečné a jsou včetně DPH.
  6. Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.realistickepanenkyahracky.cz (dále jen kupující).
  7. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  8. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží a způsob platby (dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.
  9. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá účinností předchozího znění obchodních podmínek.
  11. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod  www.realistickepanenkyahracky.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Předmět smlouvy
  1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
  2. Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www. realistickepanenkyahracky.cz
  3. Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala možnostem prodeje a dostupnosti. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující prodávajícím vyrozuměn.
  4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
  5. Předmětem závazku prodávajícího na základě kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž objednaného zboží.
  6. Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu realistickepanenkyahracky.cz, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, a další uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží, jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví. Některé zboží může být prezentováno ilustrační fotografií, v takovém případě bude tato informace u zboží uvedena.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.
 3. Objednávka zboží
  1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
  2. Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
  3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby: 
   a) prostřednictvím internetového obchodu www. realistickepanenkyahracky.cz
   b) prostřednictvím e-mailové pošty na adrese: danacrkova@seznam.cz  (jen pro předem dohodnuté případy, např. velkoobchodní prodej, nebo objednání zboží z katagu)
  4. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.
  5. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
  7. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
  8. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do okamžiku expedice.
  9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím nebo k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu nejdéle do 10 dnů (deseti dnů) od odstoupení od objednávky. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7).
 4. Cena a platba
  1. Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www. realistickepanenkyahracky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách jsou uvedeny vč. DPH.
  2. K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.
  3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu a způsob platby budou kupujícím zaplaceny takto: 
   a) dobírkou – platba řidiči přepravní společnosti, nebo obsluze výdejního místa,                                                                          b) dobírkou - platební kartou při vyzvednutí zboží v poštomatech společnosti IN TIME
   d) bankovním převodem - údaje pro platbu jsou zaslány emailem jako  součást potvrzení objednávky a jsou také uvedeny na www. realistickepanenkyahracky.cz v kategorii „platba“.
  4. Platba dobírky v Česku je realizována v Kč. Platba dobírky na Slovensku je realizována v EUR.
  5. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazení dobírky pracovníkovi přepravní společnosti, nebo výdejního místa. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak.
  6. V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedic, nezbytné připsání platby do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail. Pokud kupující neuhradí částku v plné výši do dalších 5-ti pracovních dnů, je jeho objednávka automaticky bez dalšího upozornění stornována, není-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak.
  7. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad. Faktura je kupujícímu primárně zasílána v elektronické podobě na email uvedený v objednávce, není-li dohodnuto jinak. V případě, že kupující fakturu neobdrží nebo email s přiloženou fakturou nemůže dohledat má možnost vyžádat si zaslání faktury prostřednictvím e-mailu: danacrkova@seznam.cz
  8. Ceny zboží v nabídce, označené jako zlevněné zboží, výprodej či akce jsou platné jen do vyprodání zásob, nebo mohou být ukončeny i dříve.
  9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky (po uzavření kupní smlouvy, po dohodě s kupujícím) v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečných odkladů vrácena zpět na účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Místo plnění
  1. Místem plnění závazku je adresa provozovny prodávajícího, popř. místo kde předá prodejce zboží přepravní firmě.
  2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.
 6. Dodací lhůta
  1. U zboží u kterého se zobrazuje dostupnost „skladem“ má prodávající zboží skladem a  zavazuje se objednávku vyexpedovat bez zbytečného odkladu nejdéle do 2 pracovních dnů.
  2. Snaha provozovatele je, aby se zobrazovalo pouze zboží sklade. Po vyprodání se zboží skryje. Výjimkou může být brzké naskladnění – viz následující bod.
  3. V případě, že je zboží vyprodané a je v nabídce, je u zboží uvedena dostupnost -přibližný datum následující dodávky a tím i dostupnosti.
  4. Při platbě převodem na účet se prodávající zavazuje zboží odeslat nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí platby, nebo po naskladnění všech položek z objednávky.
  5. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní v termínu podle nejdelší dostupnosti objednané zboží.
  6. V případě, že provozovatel čerpá dovolenou a nemůže výše uvedenou dodací lhůtu zajistit je tato skutečnost napsána v novinkách Eshopu, nebo bylo na tuto skutečnost upozorněno ve vyskakovacím okně po vstupu na e-shop, kde je uveden termín následné expedice. Pokud termín zákazníkovi nebude vyhovovat, může před datem expedice od smlouvy odstoupit.
 7. Dopravní podmínky a cena za dopravu
  1. Kupující má možnost při objednávce na www. realistickepanenkyahracky.cz zvolit si některý z aktuálně nabízených způsobů doručení (dopravy) zboží.
  2. Osobní odběr zaplaceného zboží na adrese provozovny je možný. Datum a čas osobního odběru musí být předem dohodnut a to po vyzvání kupujícího po zaplacení zboží.
  3. Ceny dopravy jsou pro jednotlivé způsoby dopravy a platby uvedeny na platformě realistickepanenkyahracky.cz  v kategorii doprava a také jsou vidět v průběhu provádění samotné objednávky na www. realistickepanenkyahracky.cz.
  4. V případě, že kupující je z jiného státu a vybere neodpovídající způsob dopravy, je prodávající oprávněn objednávku nepřijmout nebo změnit způsob a cenu dopravného dle svých možností a odpovídajících nákladů.
  5. Prodávající má právo v případě dopravy spediční službou dopravce změnit. Kupující o této změně bude informován. Cena zvolené přepravy bude zachována.
 8. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
  1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.
  2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu realistickepanenkyahracky.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů (čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které ale nesmí být zneužíváno.
  2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek (DVD), fotografií a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady nejpozději do 14 dnů. Tato lhůta se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím do dne předání zboží dopravci k vrácení, nebo přímo prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.
  4. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně – přiloží k zasílanému zboží, nebo je možné využít i email:danacrkova@seznam.cz . Zboží zašle kupující na vlastní náklady na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky (číslo faktury), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. V případě zaplacení zboží převodem na účet bude k navrácení peněz použit stejný účet, pokud v odstoupení od smlouvy nebude uveden účet jiný. K odstoupení od smlouvy lze využít i formulář, který najdete na stránkách e-shopu (Obchodní podmínky – Jak postupovat při:).
  5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou, zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje, nákladů na případné vracení hotovosti a případně části nákladů za dopravu zboží zákazníkovi, tzn., že zákazníkovi budou vráceny náklady za dopravu a platbu pouze ve výši nejlevnější varianty, kterou si mohl zákazník pro dopravu a platbu vybrat. Vrátí-li kupující pouze část nakoupeného zboží a část si ponechá, může mu být zohledněna též hodnota dopravy s ohledem na hodnotu ponechaného zboží. Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl proti zaplacené kupní ceně kupujícího.
  6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  9. Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené.
  10. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 1. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace
 1. Kupujícímu je doporučeno při převzetí balíku prohlédnout zboží nebo bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li dodané zboží kupujícímu vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu realistickepanenkyahracky.cz, a to v délce trvání 24 měsíců (dvacetičtyř měsíců) od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.
 3. Reklamaci vad zboží učiní kupující zasláním zboží na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci, kupující označí vady, jakým způsobem se projevují, a dále pak může navrhnout způsob vyřízení reklamace. Je doporučeno způsob vyřízení reklamace předem komunikovat e-mailovou poštou s přiložením fotografií vad (danacrkova@seznam.cz)
 4. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace na e-mail, kde uvede informace o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace (informace mohou být zaslány i odděleně s časovým posunem). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupujícího předal zásilku s reklamovaným zbožím dopravci. Reklamované zboží nesmí být zaslané na dobírku, takové zboží nebude převzato.  Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: +420 732 656 942 nebo na danacrkova@seznam.cz.
 5. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo neodborným používáním zboží, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.
 6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 7. V případě, že řešením reklamace bude vrácení peněz za zboží kupujícímu má kupující nárok na zaplacenou cenu za zboží, na nejnižší dopravné, který si mohl při nákupu zboží zvolit a na případné náklady za poštovné spojené se zasláním zboží na adresu provozovatele (obyčejný balík České pošty).
 8. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 1. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
  - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující předal zboží dopravci nebo prodávajícímu.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů při realizaci obchodu v rámci Evropské Unie se můžete obrátit oddělení ADR při ČOI, naleznete na adrese www.adr/cio.cz. Adresa:Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská15, 120 00  Praha 2.
 7. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu a při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích v průběhu realizace nebo před dalším uzavřením obchodu.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  3. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. závěrečná ustanovení
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Dana Crková,  Brodce 331,  26761  Cerhovice, adresa elektronické pošty: danacrkova@seznam.cz.cz, telefon +420 732 656 942.

 

V Cerhovicích  23.9.2017